Sociale media expert

Integratie van social media trends op uw website

Bij de ontwikkeling van een website integreert Webdiseno waar nodig (en mogelijk) een extra sociale functionaliteit. Het inzetten van sociale media wordt zo veel eenvoudiger dankzij een centraal platform. Met deze plugin kunt u heel eenvoudig nieuwe content delen op sociale media.

Of we zorgen voor een Facebook-applicatie die het makkelijker maakt om fans te engageren en te betrekken vanuit het Facebook-netwerk. Wilt u graag een promotie onder de aandacht brengen?

Wat is sociale media?

Social media of sociale media is een verzamelbegrip voor internet-toepassingen (platformen) waar de gebruikers informatie met elkaar delen op een gebruiksvriendelijke en vaak leuke wijze. Veelal zonder tussenkomst van een professionele redactie.